Haptotherapie

Haptotherapie is gericht op het gevoelsleven en helpt je om je leven zo in te richten dat je zoveel mogelijk naar jouw natuurlijke aard kunt functioneren.

Het specifieke van de haptotherapie is de affectieve aanraking. Een aanraking die niet oordelend of sturend is en je helpt om te voelen wat je beroert. Die verzachting en vitaliteit teweeg kan brengen en je helpt je pijn te verwerken. Je kunt aan de lijve ervaren hoe je met jezelf omgaat en hoe je reageert op de aanraking. Je kunt de spanning in je lijf voelen en merken wanneer je spanning kunt loslaten.

De aanraking kan op zich al stress reducerend werken en het gevoel geven dat je jezelf mag zijn.

Om goed voor jezelf te kunnen zorgen is het nodig te voelen waar je naar verlangt en wat je nodig hebt. Door tijd te nemen voor gevoelens en te onderzoeken welke betekenis deze gevoelens voor je hebben kun je meer grip krijgen op je leven.

In het gesprek hebben we aandacht voor hetgeen jou raakt en in de aanraking luisteren mijn handen en jouw gevoel naar wat jouw lijf te vertellen heeft.

Haptotherapie kan ingezet worden bij veel klachten en problemen. De therapie is echter niet klachtgericht maar persoonsgericht. Dat wil zeggen dat we kijken naar wat deze klacht te zeggen heeft over jou en jouw leven op dit moment. Haptotherapie is een procesmatige behandelvorm die je helpt te ontdekken wat je bevrijdt van disfunctionele patronen en je helpt jezelf te zijn in het contact met anderen.

Indicaties:

  • Zelfzorg voor hulpverleners
  • Gebrek aan zelfvertrouwen
  • Depressieve klachten
  • Burn-out
  • Hechtingsproblemen
  • Relationele problemen
  • Verliesverwerking
  • Hyperventilatie
  • Psychosomatische klachten

Ik wil een plek bieden waar je het hoofd neer kunt leggen, je lichaam kunt laten spreken en het gevoel kunt laten stromen.